Yüksek Performanslı Gazlı Amortisörler

STAN yüksek performanslı gazlı amortisörler ile yüklerinizi kaldırın her zaman sorunsuz ve zahmetsizce, sarsılmadan.

Çeşitli uygulamalarımız modellerimiz kadar çoktur. Belirli norm ölçülerde üretilmiş amortisörler stoklarımızda bulunur. Gazlı Amortisörünüzü sizin için üretiyoruz. Özel Uygulamanız, küçük adetli siparişlerde olsa bile. Karşı ağırlık olarak veya harekete yardımcı olmak için STAN yüksek performanslı gazlı amortisörler çok çeşitli uygulamalar için idealdir. Kontrollü hareket sağlarlar.

Sorunsuz ve zahmetsizce

Gazlı amortisörlerde basınçlı nitrojen gazı piston koluna etki eder. Ek olarak yağ sert hareketleri azaltır ve son pozisyonlar Özel düşük sürtünmeli contalar ile çok uzun ömür ve istisnai bir verim elde edilir.

Teknik Detaylar

Gazlı Amortisör Çalışma Prensibi

Bu bölümde, farklı tipteki gazlı amortisörlerin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgilendirme bulacaksınız. Tüm gazlı amortisörler aynı temel prensipte çalışır:

Gazlı amortisörler, uygun bir basınca kadar azot gazı ile doldurulur. Bu basınç pisto-nun her iki tarafında eşittir. Piston mili her zaman uzar, çünkü piston çubuğu takılı olan pistonun yüzey alanı, piston mili takılı olmayan pistonun diğer tarafının yüzey alanından daha küçüktür. Newton [N] cinsinden ortaya çıkan kuvvet F, gaz basıncı-na çarpılmasıyla hesaplanabilir.

P [bar], piston çubuğunun A yüzey alanına göre [mm2]: F = P x A

İtme Tipi Gazlı Amortisör Üretim Grupları

STAN endüstriyel itme tipi gazlı amortisörler genellikle ihtiyaçlarınıza göre üretilmektedir. Aşağıdaki tablo size mevcut olan itme tipi gazlı yay çeşitlerinin kısa bir özetini vermektedir. % 30 – 40’lık normal ilerleme, toplam uzunluğu veren kurs için verilen sabit ölçümlerin eklen-mesiyle elde edilir. Daha yüksek bir ilerleme istenirse, sabit ölçümler biraz azaltılabilir.

Aşağıda ek seçenekler hakkında bilgi bulacaksınız. Her bir çap aralığıyla ilgili daha ayrıntılı veriler, uygun gazlı amortisörünüzü seçmenize yardımcı olacak sonraki sayfalarda bulunabilir. Alternatif olarak, danışmanlık hizmetimizi her zaman kullanabilirsiniz.

Gerekli uygulama için seçim yaparken güç [N], ve kurs boyu [mm] önem arz etmektedir. Gazlı amortisörün grubunu belirleyecek ve ürünün limitlerini sunacaktır, yukarıdaki tabloda sunulan bilgilerin standart olduğunu hatırlatırız, limitlerin dışına çıkmanız gerektiğinde özel üretim gazlı amortisörler tasarlayıp üretebiliriz.

Gazlı amortisörünüzü tasarlarken her detayın sonuç üründe önemi büyüktür, ilerleyen sayfa-larda sunulan görsellerde tasarım aşamasında bulunan ürününüz için şablon hesaplamalar üzerinden prototip ürün ölçüleri elde etmek mümkündür.

Farklı uygulamalar farklı bağlantı elemanları gerektireceğinden, birbirinden çeşitli ve farklı ölçülerde bağlantı elemanları sunuyoruz, hareketli ortamlarda kullanabileceğiniz mafsallar, sabit hareket için göz ve çatal bağlantı elemanlarına ek olarak spesifik durumlar için özel bağ-lantı elemanları için tasarım desteği sunuyoruz.

Ek Bilgileri

Bu bölüm, belirli uygulamalarda gazlı amortisörler kullanmanıza veya basitçe bunların kullanı-mını çok daha kolay hale getirmenize olanak tanıyan ek seçenekler hakkında bilgi sağlar. Her bir gazlı amortisör için uygun ek seçenekler, her bir gazlı amortisör tipine karşılık gelen veri sayfalarında bulunabilir.

Gazlı amortisörlerin farklı uzunluklarıyla ilgili ayrıntılara lütfen dikkat edin, çünkü bazı ek seçe-nekler silindirin minimum uzunluğunu artırır.

Sıcaklık, Korozyon

Gazlı amortisörler, yaklaşık 20 °C’de nitrojen gazı ve hidrolik yağ ile doldurulur. Düşük sıcaklık-larda iç basınç ve uzama kuvveti azalır, yüksek sıcaklıklarda artar. Gazlı yayın kuvveti, doldurma sıcaklığındaki her 3 °C’lik fark için yaklaşık %1 oranında değişir.

STAN gazlı amortisörleri, eksi 10 °C ile artı 80 °C arasındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. STAN gazlı amortisörleri, özel contaları ve özel hidrolik yağı olması durumunda eksi 30 °C’den itibaren de kullanılabilir.

Contaların artık 80 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda mükemmel şekilde çalışması garanti edile-mez, bu nedenle bunları fırınların, ateşin, ısıtmanın ve camın arkasındaki güneş ışınlarının yakı-nında kullanmaktan kaçının.

Gazlı amortisörler, normal oda sıcaklığında bile hızlı ve sık çalıştıklarında ısınırlar. Bu nedenle, dakikada yaklaşık 6 defadan fazla çalıştırılmadığından emin olun.

Yüksek kurs oranlarına sahip bir uygulamanız varsa, testler yapmaya ve size tavsiyede bulun-maya her zaman hazırız. Bununla birlikte, uygulamanız için ek bir test yapmanızı öneririz.

Gazlı yayları dışarıda, nemli veya agresif koşullarda kullanmayı düşünüyorsanız, paslanmaz çelik gazlı amortisörlerimizi öneririz.

İlerleme

Piston mili silindirin içine itildiğinde, silindirde gaz için daha az yer kalır, çünkü piston mili hac-mi içeride kalan gazın kapladığı hacmi azaltır. Bu nedenle, gazlı yay sıkıştırıldıkça gaz basıncı artar. Buna “gazlı amortisörün ilerleme durumu” denir. Piston kolu tamamen sıkıştırıldığında kuvvetteki artış genellikle yaklaşık %30’dur.

Örnek Ölçü Şemaları