Özel Başlık Listesi

CB/MA – CB Montaj Ayağı

CB – Plastik Bağlantı

DB – Düz Bağlantı

FB – Frezeli Bağlantı

KD – Küre Baş Bağlantı